Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

‘Decals’ (Đề-can) tường hay giấy dán tường là một ý tường tuyệt vời để cung cấp cho bất kỳ căn phòng nào thêm một nhân tố mới nổi bật. Đặc biệt là phòng ngủ cho trẻ em, bởi những hình ảnh ấy có tác động đến mắt nhìn và trí tưởng tượng của trẻ. Cùng tham khảo một số ‘decals’ dưới đây để ứng dụng cho phòng của bé nhà mình.

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 15 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 16 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 17 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 18 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 20 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 131 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 1 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 2 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 3 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 4 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 5 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 6 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 7 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 8 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 9 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 10 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 11 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 12 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

y tuong trang tri tuong phong ngu cua tre 14 Chọn decal trang trí tường cực sinh động cho phòng của bé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *