Author Archives: quangcaoviet.edu.vn

Kích thước “cậu nhỏ” như thế nào làm cho phụ nữ thích nhất và thoải mái nhất?

Cho dù như thế nào, kích thước của “chú nhỏ” lớn nhỏ không giống nhau sẽ làm cho phụ nữ có những cảm giác khác nhau. Vậy kích thước nào mới làm cho phụ nữ thích nhất và thoải mái nhất? Kích thước mà phụ nữ rất thích Phụ nữ cho rằng kích thước “chú nhỏ” […]